Student Achievements


M.Sc. & B.Sc. Meritorious Students SGBAU Exam-2019


Shweta Sahu
3rd Merit(B.Sc.)
Swati Anpat
4th Merit(B.Sc.)
Shraddha Pawar
7th Merit(B.Sc.)

Vaishnavi Mahakal
8th Merit(B.Sc.)
Pranjali Vidhale
10th Merit(B.Sc.)

Namrata Ghanmode
1st Merit(Bio.Info.)
Gauri Lahane
1stMerit(M.Sc.Comp.Soft.)
Ashwin Bhosle
2nd Merit(Bio.Info.)
Roshni Bhure
2nd Merit(M.Sc.Env.Sci.)

Ali Sana Saiyyad Harun
2ndMerit(M.Sc.Comp.Soft.)
Mehvish Abdul Rajjak
3rdMerit(M.Sc.Env.Sci.)
Rakshanda Kadu
3rdMerit(M.Sc.Comp.Soft.)
Priyanka Bharde
3rd Merit(M.Sc.Bio.Info.)


Avishkar Achievers


Yash Puri Awarded at Mahatma Phule Vidyapeeth

Kalyani Ingle
Avishkar winner
Kavita Patil
Avishkar winner
Shrikant Patil
Avishkar winner